Příští schůze OV Svádov - úterý  8.10.2019  od 19:00 v salónku restaurace U Koruny

Zápisy na stránkách ÚMO Střekov