Příští schůze OV Svádov - úterý  7.5.2019  od 19:00 v salónku restaurace U Koruny